Ana Sayfa Genel Sivrihisar İrfaniye Medresesi

Sivrihisar İrfaniye Medresesi

sivrihisar irfaniye medresesi - Sivrihisar İrfaniye Medresesi

ve Asa-ı Mübareke Evi.

İrfaniye Medresesi daha önce Hızır Bey medresesi adı ile anılıyordu. Bu medrese Nasrettin Hoca’dan oğlu Celal Beye, ondan da oğlu Hızır Beye intikal ettiği, medresenin bitişiğindeki konağın Hızır Bey Konağı olduğu bilinmektedir. Medrese 1870 yılında konağı ile beraber Osman Afif Efendi tarafından Vakıf idaresinden satın alınıp, İrfaniye Medresesi adı ile kendi vakfına bağlanmıştır.

Aynı zamanda Şeyh Osman Afif Efendi bu Medresede Müderrislik yapmıştır. Kendisinden sonra Müderrisliği oğlu Şeyh Ahmet Şemseddin Efendi devam ettirmiştir. Bina, fotoğrafta görüldüğü gibi yürekler acısı bir durumda.

Bu konak Kurşunlu Cami yanında İrfaniye Medresesinin bulunduğu yerin yanında bulunmakta. Medresede Müderrislik yapan nice alimler burada ikamet etmiş ve İslam alemine ilim irfan dağıtmışlardır.

Temennimiz bu tarihi ecdat mirasının şu anki mirasçılarının biran evvel bir araya gelerek bu tarihin yok olmasına duyarsız kalmamalarıdır. Kültürümüze ve tarihimize sahip çıkan Sivrihisar’ımızın önemli değerlerinin korunması konusunda duyarlı davranan saygıdeğer kardeşime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Devletimizin resmi korumasında Tescilli bulunan Sivrihisar’ımızın önemli şahsiyetlerinden olan Seyyid şeyh Osman Afif Sivrihisari Hz (Ks) ile oğlu Seyyid Şeyh Ahmet Şemsettin Sivrihisari ile ilgili İrfaniye Medresesi, Osman afif Efendi Konağı, Hamdi Baba Türbesi, Osman Afif Efendi Mahalle Meydan çeşmesine sahip çıkacak ve bu Tarihi ve Kültürel yapıları sahiplenerek 2863 Sayılı Yasa gereği ihya etmesi gereken Makam Sivrihisar Belediye Başkanlığı Makamıdır.

Sivrihisar’ımızın topyekun bütün değerleri Önemli Kültürel Şahsiyetleri bizlerin başımızın üzerlerinde yerleri vardır. Gelmiş geçmiş tüm Sivrihisarlı Hemşerilerimizin Ruhları ŞAD olsun. Yunus Emre’miz Nasreddin Hocamız Şeyh baba Yusuf’umuz oğlu Şeyh Hamdi Babamız Şeyh Osman Afif Efendimiz ve oğlu Şeyh Ahmed Şemseddin Efendi ve oğlu Kurşunlu mahallenin Üstadı Baha Efendi Hocası ve daha Nice Büyüklerimizin Mekanları CENNET olsun

İnşallah. Bir konuyu Arz etmeden geçemeyeceğim. Kurşunlu Mahallede Yer alan Kurşunlu (Şeyh Baba Yusuf) Camisinin Etrafında KÜLLİYE şeklinde Dört Adet Tarihi Ve Sosyo-kültürel Taşınmaz Yapı 2003 Yılına kadar MEVCUTTU. Bu Tarihi Yapı Kampüsü;

1- Kurşunlu Cami

2- Hamdi Baba Türbesi

3- İrfaniye Medresesi

4- Asayı Şerif Mübarek’e Evi

Bu dört yapı 6 asır boyunca tüm Sivrihisarlı ECDADA hizmette bulunmuştur. Cami’sinde Namazlar kılınmış türbesinde dualar edilmiş Medresesinde Yüksek ilimler öğretilmiş ve Dünyaca Meşhur Alimler yetiştirilmiştir. Asayı Şerif Mübarek’e Evinde Şeyh Baba Yusuf Hazretlerinin Kutsal Topraklardan getirdiği Sevgili Peygamber Efendimize ait Asayı Şerif Mübareke hem muhafaza edilmiş hem de tüm Müslümanlara ziyareti sağlanmıştır.

Bu dört tarihi ve korunması gereken yapı, 2863 Sayılı Yasa gereği kesinlikle koruma altına alınarak korunması gerekirken 2003 yılında 2276 Sayılı Koruma kurulu kararı ve Sivrihisar Belediye Başkanı’nın da imzasıyla Hamdi Babanın 6 Asırlık Türbe binası ile kökeni Selçuklulardan kalan İrfaniye Medresesinin MEVCUDİYETİ YOK sayıldı, yani tescilden kaçırıldı. 2004’de Hamdi Baba Türbe binası 2006 da ise İrfaniye Medresesi yapıları yıkıma uğratıldı. Asayı Şerif Mübarek’e Evi ise 1950 de yıktırılmıştı.

Şimdi ise geriye sadece Cami yapısı kaldı. Şayet bundan sonra Sivrihisar Belediye Başkanı İLGİLENİRSE yakın tarihte yıkıma uğratılan bu 3 Tarihi ve Kültürel yapılarımızda 2863 Sayılı Yasa ve de 660 ile 664 Sayılı Koruma Yüksek Kurulunun İLKE KARARLARI uyarınca kesinlikle yeniden İHYASI sağlanır ve Kurşunlu Camisi yeniden KÜLLİYESİNE kavuşur.

TÜM SAYGIDEĞER SİVRİHİSARLI KARDEŞLERİMİN BİLGİLERİNE ARZ OLUNUR. Teşekkürlerimi Sunarım, Arif Dinçer – 4 Mart 2019

irfaniye medresesi - Sivrihisar İrfaniye Medresesi

ÂSÂ-yi ŞERİF EVİ

Sivrihisarlı Şeyh Baba Yusuf Hazretleri tarafından 6 asır önce kutsal topraklardan Sivrihisar’a getirilmiş âsâ-yı Mübareke için inşa edilmiş yapıdır.

Kurşunlu Camisi’ni yaptıran Şeyh Baba Yusuf, Hamdi Baba Türbesi’nin karşısında, yani İrfaniye Medresesinin bitişiğine 6 asır önce; Âsâ-ı Mübareke’yi muhafaza etmek, sergilemek ve ziyarete açmak üzere Âsâ Evi ismiyle anılan binayı inşa ettirmiştir.

Âsâ Evi isimli binada 6 asır öncesinden başlayarak, 1924’lü yıllara kadar Sevgili Peygamber Efendi’mize (S.A.V) ait olan Âsâ-yı Mübareke büyük bir titizlikle muhafaza edilmiştir. Âsâ Evi’nin, duvarına asılı olarak muhafaza edilmiş ve ziyarete açılmıştır.

1924’lü yıllarda kapatılıp, sonraki yıllarda yıkılan Âsâ Evi’nin içerisinde duvarda asılı bulunan Sivrihisar Sancağı Âsâ Evinden alınarak Sivrihisar da bulunan Ali Dede Türbesi’nin içerisine alınmıştır. 1945’li yıllarda da müezzin Ömer Efendi tarafından; Ali Dede Türbesi’nden alınarak ,Ankara’ya gönderildiği söylenilmiştir. (Sivrihisar Sancağı araştırılmaktadır.)

Bilgiyi Nakleden: Uzun yıllar Ali Dede Türbesinin bakımıyla meşgul olan teyzemizin oğlu Ahmet Bahtiyar Toral (Sivrihisar Ali Dede Türbesinin yanındaki evde oturmaktadır.( (Bilgiler teyzemizden, oğluna intikaldir.) Tarih 05.12.2014 SİVRİHİSAR

***

ÂSÂ EVİ BİNASININ AKIBETİ

1924 yılından sonra kapatılan Âsâ Evi, 1929 yılında Ahmet Tevhid ’in maarif vekâleti dergisinde yayınladığı “Sivrihisar ve Pessinus Harabeleri” isimli raporunda da belirttiği üzere; Sivrihisar’da Kurşunlu Camisinin yanında bulunan ve Kurşunlu Camisini yaptıran Şeyh Baba Yusuf’un, babası Halil Efendi ile oğulları Hamdi Baba ve diğer kardeşlerinin de içerisinde mezarının bulunduğu Hamdi Baba Türbesi’nin tam karşısında Asâ Evi isimli; harap bir yapı bulunmaktadır, demektedir.

1960 yılında Tahsin Özalp tarafından yazılan, “Sivrihisar Tarihi” isimli kitapta ise; Asâ Evi Hamdi Baba Türbesi’nin karşısında idi, şimdi yıkılmıştır, demiştir. Sayfa 128’de.

1986 yılında Ahmet Bican Atmaca tarafından yazılan Sivrihisar da yetişen ünlüler ve Menkıbeleri isimli kitabın 6. Sayfasında Âsa-ı Şerif’in Kurşunlu Camisi’nin, doğu kısmında bulunan Asâ-ı Şerif’in odasının olduğu malumdur, demiştir.

***

Sivrihisar İrfaniye Medresesi ve Türbe

Bilindiği gibi Sivrihisar, Tarih süresince pek çok medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Tarih ve Kültür diyarıdır. Tabi ki böyle bir diyarın Dünyaca ünlü ilim ve bilim adamları yanında insanlığı feyz saçan nice büyüklerimizin de ana yurdudur.

Büyüklerimizden, Osmanlı Sultanı II. Bayezid Han’ın hocası Şeyh Baba Yusuf Sivrihisar’da pek çok talebesine ilim ve irfan aşılamıştır. Bizzat kendisinin de isçi olarak çalıştığı Kurşunlu Camii’ni inşa ettirmiştir.

Sivrihisar Kurşunlu Camisinin kıble yönünde Şeyh Yusuf Hazretlerinin babası Şeyh Halil Baba Hazretleri, üç oğlu ve onların birinci derece yakınlarının Kabri bulunmaktadır. Kabirler 5 asırdır, kapalı türbe şeklinde muhafaza edilmiş, sadece Sivrihisarlı değil, yöremizde yaşayan binlerce insanımızın ziyaretgahı durumundaydı.

Şeyh Baba Yusuf’un büyük oğlu Şeyh Hamdi Baba Hazretleri Sivrihisar için ayrıcalığı olan, zor durumdaki insanların manevi destek aldığı önemli bir şahsiyettir. Yöneticiliğini yaptığı İrfaniye medresesinde pek çok ulema ve hak adamının yetişmesini sağlamıştır.

2009 yılında, Sivrihisar Belediyesince yıktırılan İrfaniye medresesinden sonra, 2010 yılına, Eskişehir KVKB (Kültür Varlıklarını Koruma Bölge) Müdürlüğünce Türbe niteliğindeki mekanın yıktırılması bizleri fevkalade hüzne gark etmiştir.

Şu anda mekân üstü açık Kabir taşları kırılmış, çevre bakımı hoş olmayan görünümde. Tabi ki ziyaret eden, hemşerilerimiz hüzün içerisinde, Türbenin yıkılmasına bir anlam verememektedir. Kabristanın uygun bir şekilde, Türbe haline kavuşturulmasını temenni etmekteyiz. 12.01.2010

SİVRİHİSAR EĞİTİM, KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz